Образец диплома сга

В едно училище колко време се съхраняват документите за учениците. Сга ако съм на 62 години.